Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Registre públic de contractes:

Podeu consultar la informació sobre els contractes menors que ha adjudicat l'Ajuntament en el Cercador del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya clicant en aquest enllaç.

 

Relació de contractes menors:

L'Ajuntament posa a disposició informació sobre els contractes menors adjudicats des de l'exercici 2015 en format reutilitzable (excel) i classificat per tipus de contracte. Els podeu consultar clicant els arxius adjunts: