Instància genèrica

La instància genèrica és un formulari / document normalitzat per presentar qualsevol demanda, tràmit o comunicat de forma genèrica a l'Ajuntament.

Llicència d'ocupació de via pública per a establiments no permanents desmuntables

Aquest tràmit permet sol·licitar a l'Ajuntament la llicència d'ocupació de via pública per a establiments no permanents desmuntables.

La documentació requerida per l'Ajuntament segons la tipologia de la instal·lació està especificada en el formulari adjunt. 

Volant d'empadronament per a l'abonament del Marineland, estiu 2023

Tràmit per a sol·licitar els volants d'empadronament necessaris per gaudir dels abonaments del Marineland per aquesta temporada de bany.

 

 

Sol·licitud d'ajuts de menjador - Curs 2023-2024

Tràmit per formalitzar la sol·licitud d'ajuts de menjador a l'Ajuntament de Palafolls.

El període de sol·licitud pel curs 2023-2024 és entre el 22 de maig i el 4 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Instància genèrica

La instància genèrica és un formulari / document normalitzat per presentar qualsevol demanda, tràmit o comunicat de forma genèrica a l'Ajuntament.

Llicència d'ocupació de via pública per a establiments no permanents desmuntables

Aquest tràmit permet sol·licitar a l'Ajuntament la llicència d'ocupació de via pública per a establiments no permanents desmuntables.

La documentació requerida per l'Ajuntament segons la tipologia de la instal·lació està especificada en el formulari adjunt. 

Volant d'empadronament per a l'abonament del Marineland, estiu 2023

Tràmit per a sol·licitar els volants d'empadronament necessaris per gaudir dels abonaments del Marineland per aquesta temporada de bany.

 

 

Sol·licitud d'ajuts de menjador - Curs 2023-2024

Tràmit per formalitzar la sol·licitud d'ajuts de menjador a l'Ajuntament de Palafolls.

El període de sol·licitud pel curs 2023-2024 és entre el 22 de maig i el 4 de juny de 2023, ambdós inclosos.

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.