Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Resum Data publicació Enllaç Documents Més informació

ÀREA D’ALCALDIA

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES

DELEGACIONS 
Acció social, Drets civils, Igualtat de gènere, Habitatge, Cultura, Educació, Salut, Joventut, Esports, Festes i Barris

 • REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL i COOPERACIÓ   
 • REGIDORIA DE DRETS CIVILS   
 • REGIDORIA D’IGUALTAT DE GÈNERE
 • REGIDORIA D’HABITATGE            
 • REGIDORIA DE CULTURA             
 • REGIDORIA D'EDUCACIÓ                         
 • REGIDORIA DE SALUT
 • REGIDORIA DE JOVENTUT           
 • REGIDORIA D’ESPORTS               
 • REGIDORIA DE FESTES            
 • REGIDORIA DE BARRIS

 
ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 

DELEGACIONS
Promoció de la ciutat, Empresa, Comerç i Turisme, Ocupació i Formació professionalitzadora

 • REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
 • REGIDORIA D’EMPRESA, COMERÇ I TURISME
 • REGIDORIA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA  


ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT

DELEGACIONS

Economia, Hisenda, Règim intern, Organització; Atenció ciutadana, Transparència, Participació, Protecció de Dades, Innovació i Tecnologia.

 • REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA
 • REGIDORIA D’ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 • REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT            
 

DELEGACIONS

Urbanisme, Espai Públic, Infraestructures i Obra Pública, Mobilitat i Ocupació de la Via Pública, Medi Ambient, Seguretat

 • REGIDORIA D’URBANISME I ESPAI PÚBLIC
 • REGIDORIA DE SERVEIS URBANS                 
 • REGIDORIA DE MOBILITAT
 • REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
 • REGIDORIA DE SEGURETAT
 • REGIDORIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA
 • REGIDORIA D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

 DELEGACIÓ ESPECÍFICA DE RELACIÓ AMB ELS GRUPS MUNICIPALS