Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

0 Registres carregats

PROCÉS DE SELECCIÓ DE 2 PLACES DE SOCORRISTA PER A LES PISCINES MUNICIPALS, ESTIU 2018, I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER LES PLACES CONVOCADES

- Per la Resolució d’Alcaldia núm. 110/2018, de data 3 de maig de 2018, s’aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir dues places de socorrista, en règim laboral temporal, i per la creació d’una borsa de Treball per les places convocades.

- Podeu descarregar els annexos 1 i 2 de l'edicte de la convocatòria en els documents de més avall.

- Per Resolució d'Alcaldia, de data 1 de juny de 2018, s'ha aprovat la llista provisional de persones admeses i excloses amb indicació de l'acreditació o no del nivell de català exigit. La qual cosa es fa pública per tal que en el termini de 5 dies (fins l'11 de juny de 2018) les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents. El tribunal qualificador es constituirà el dia 12 de juny  de 2018 a les 10.00 hores.

Per la Resolució d’Alcaldia de 12 de juny de 2018, s’aprovà la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per la provisió, en règim laboral temporal, de dos llocs de treball de socorristes a les piscines municipals per a l’estiu 2018, així com la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana

El tribunal qualificador es constituirà el dia 12 de juny de 2018 a les 10 hores a la seu de l'Ajuntament, per tal de dur a terme la valoració dels mèrits aportats pels candidats.

- Havent-se reunit el tribunal, es resol el concurs per Decret d'Alcaldia, de data 12 de juny de 2018.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ DE MONITORS/RES DE LLEURE, AUXILIARS DE MONITORS/RES DE LLEURE I MONITORS/RES DE NATACIÓ, AQUAERÒBIC I ZUMBA

- Per la Resolució d’Alcaldia núm. 113/2018, de data 9 de maig de 2018, s’aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir dues places de socorrista, en règim laboral temporal, i per la creació d’una borsa de Treball per les places convocades.

- Podeu descarregar els annexos 1 i 2 de l'edicte de la convocatòria en els documents de més avall.

- Per Resolució d'Alcaldia, de data 1 de juny de 2018, s'ha aprovat la llista provisional de persones admeses i excloses amb indicació de l'acreditació o no del nivell de català exigit. La qual cosa es fa pública per tal que en el termini de 5 dies (fins l'11 de juny de 2018) les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents. El tribunal qualificador es constituirà el dia 12 de juny  de 2018 a les 11 hores.

Per la Resolució d’Alcaldia de 12 de juny de 2018, s’aprovà la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per la provisió, en règim laboral temporal, de diversos llocs de treball de monitors de casal, auxiliars de monitors de casal, monitors de natació, aquaeròbic i zumba, per a la temporada d’estiu 2018, així com la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana.

El tribunal qualificador es constituirà el dia 12 de juny de 2018 a les 11 hores a la seu de l'Ajuntament, per tal de dur a terme la valoració dels mèrits aportats pels candidats.

- El tribunal qualificador va acordar convocar entrevistes personals el proper divendres 15.06.2018 a l'Ajuntament d'Oliana

- És fa pública de la llista de persones aprovades del procés de selecció de monitors de casal, auxiliars de monitors de casal, monitors de natació, aquaeròbic i zumba, per a la temporada d’estiu 2018

- Havent-se reunit el tribunal, es resol el concurs per Decret d'Alcaldia, de data 22 de juny de 2018

PROCÉS DE SELECCIÓ D'UN PEÓ-BRIGADISTA PER A LA TEMPORADA D'ESTIU 2018

- Per la Resolució d’Alcaldia núm. 112/2018, de data 9 de maig de 2018, s’aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir una plaça de però-brigadista per a la temporada d’estiu 2018, en règim laboral temporal.

Podeu descarregar els annexos 1 i 2 de l'edicte de la convocatòria en els documents de més avall.

Per Resolució d'Alcaldia, de data 28 de maig de 2018, s'ha aprovat la llista provisional d'admesos i exclosos amb indicació de l'acreditació o no del nivell de català exigit. La qual cosa es fa pública per tal que en el termini de 5 dies (fins el 4 de juny de 2018) els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Per Resolució d'Alcaldia, de data 5 de juny de 2018, s'ha aprovat la relació definitiva d'admesos i exclosos amb indicació de l'acreditació o no del nivell de català exigit. El tribunal qualificador es constituirà el dia 11 de juny de 2018 a les 10 hores a la seu de l'Ajuntament, per tal de dur a terme la valoració dels mèrits aportats pels candidats.

- Havent-se reunit el tribunal, es resol el concurs per Decret d'Alcaldia, de data 12 de juny de 2018