No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

Aquest tràmit permet que les persones majors de 16 anys puguin exercir el dret d'accés a la informació pública de la que disposa l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica, d'acord amb el que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que es justifiqui la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.

El termini màxim de resolució o resposta al dret d'accés és 1 mes des de la presentació de la sol·licitud. El silenci administratiu serà positiu, excepte per motius de normativa vigent.

L'accés a la informació pública és gratuït. No obstant, l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden estar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s'escau, per la corresponent ordenança fiscal.

Formulari de sol·licitud