En aquest apartat podràs trobar la resolució de consultes sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya és l'òrgan consultiu especifíc en matèria de contractació pública.

Els acords i criteris interpretatius que publica es poden trobar a la seva pàgina web.