Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

Informació relativa a les concessions de subvencions i ajuts publicats per MINHAP al "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones" inclòs a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

0 Registres carregats

Llistat de Subvencions 2017

Llistat de Subvencions 2016

Llistat de Subvencions 2014-2015

Llistat de Premis 2017

Llistat de Premis 2016

Llistat de Premis 2014-2015

 

Subvencions directes 2021  Català  Castellà 
Subvenció a l'Associació de Botiguers i Comerciants d'Olesa             Pdf Pdf
Resolució decret assignacions econòmiques Grups Municipals  Pdf Pdf
Resolució decret increment assignacions econòmiques Grups Municipals Pdf Pdf
Conveni programa Treball, Talent i Tecnologia de Diputació de Barcelona Pdf Pdf
Pròrroga del conveni amb el Servei Català de Trànsit Pdf Pdf
Subvencions nova activitat econòmica Pdf Pdf

 

Premis 2021  Català  Castellà 
Bases Premi Sant Jordi Infantil i Juvenil de conte i narració breu en català 2021                                       Pdf Pdf
Bases del concurs de cartells de Festa Major Pdf Pdf
Bases Premi de Recerca Vila d'Olesa, Premi Batec Jove i Premi de Recerca amb Perspectiva de Gènere Pdf Pdf
Bases del concurs de la marató d'artistes Pdf Pdf

 

Subvencions concurrència 2021  Català  Castellà 
Bases reguladores específiques d'Esports per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Subvencions específiques d'Esports en règim de concurrència competitiva 2021 Pdf Pdf
Subvencions específiques de Joventut en règim de concurrència competitiva 2021 Pdf Pdf
Subvencions específiques de Cultura en règim de concurrència competitiva 2021 Pdf Pdf
Subvencions específiques de Festes en règim de concurrència competitiva 2021 Pdf Pdf
Bases reguladores de les Beques dels Casals d'Estiu 2021 Pdf Pdf
Subvencions específiques d'Igualtat en règim de concurrència competitiva 2021 Pdf Pdf
Subvencions específiques de Diversitat i Cooperació en règim de concurrència competitiva 2021 Pdf Pdf
Bases reguladores d'Ensenyament per a Ampas per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores d'Ensenyament per a centres docents per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases concessió subvencions de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana a titulars de família monoparent Pdf Pdf

 

 

Subvencions directes 2020  Català  Castellà 
Subvencions grups municipals 2020             Pdf Pdf
Conveni col.laboració Associació per a la promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni espectacle infantil i juvenil La Xarxa 2020 Pdf Pdf
Conveni amb l'Associació de La Passió d'Olesa 2020 Pdf Pdf
Conveni amb el Voluntariat Vicencià Pdf Pdf
Conveni amb la Fundació Escola Arts i Oficis 2020 Pdf Pdf
Conveni amb el Mercat Municipal Pdf Pdf
Conveni amb l'Associació de Botiguers i Comerciants d'Olesa Pdf Pdf
Conveni amb la UEC d'Olesa Pdf Pdf
Conveni amb La Passió 2020/2607 Pdf Pdf
Conveni amb la Fundació Escola Arts i Oficis "Un punt de vista diferent" Pdf Pdf
Conveni Promoció Econòmica curs "Tall i alimentació" Pdf  
Conveni de col·laboració amb la Fundació Càritas 2020 Pdf Pdf
Conveni amb l'Associació Pro DisminuÏts Santa Oliva Pdf Pdf
Conveni amb la Fundació Agrícola Olesana Pdf Pdf
Conveni amb l'AMPA Puigventós per la cessió de dispositius tecnològics Pdf  
Conveni amb l'AMPA Escolàpies per la cessió de dispositius tecnològics Pdf  
Conveni amb l'AMPA Ferrà i Esteva per la cessió de dispositius tecnològics Pdf  
Conveni amb l'AMPA Daniel Blanxart per la cessió de dispositius tecnològics Pdf  
Conveni amb l'AMPA Montserrrat per la cessió de dispositius tecnològics Pdf  
Conveni amb l'Ins Daniel Blanxart pel manteniment dels dispositius tecnològics Pdf  
Conveni amb l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil 2020 Pdf Pdf
Conveni amb el Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà 2020 Pdf Pdf

 

Premis 2020  Català  Castellà 
Bases concurs de disfresses del Carnestoltes de nit                                       Pdf Pdf
Bases Premi Sant Jordi Infantil i Juvenil de conte i narració breu en català Pdf Pdf
Bases del concurs de cartells de Festa Major Pdf Pdf
Bases Premi de Recerca Vila d'Olesa, Premi Batec Jove i Premi de Recerca amb Perspectiva de Gènere Pdf Pdf

 

Subvencions concurrència 2020  Català  Castellà 
Bases reguladores específiques de Festes per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Cultura per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Esports per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Joventut per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Benestar Social per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Equitat Educativa per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Cooperació per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Igualtat per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores ajuts activitats Estiu Pdf Pdf
Bases reguladores de Promoció Econòmica per a la concessió d'ajuts a comerços, autònoms i petites empreses afectats per la Covid-19 Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Ensenyament per a centres docents per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Ensenyament per a Ampas per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases concessió subvencions de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana a titulars de família monoparental Pdf Pdf
Bases reguladores concessió de subvencions en matèria de Cultura  Pdf Pdf

 

Donacions 2020  Català  Castellà 
Donació de la comunitat islàmica d'Olesa de Montserrat             Pdf Pdf

 

 

 

Subvencions directes 2019  Català  Castellà 
Resolució decret assignacions econòmiques Grups Municipals 2019             Pdf Pdf
Conveni espectacle infantil i juvenil La Xarxa 2019 Pdf Pdf
Conveni col·lectiu Misteris d'Olesa Pdf Pdf
Conveni amb La Passió d'Olesa per a la rehabilitació de la coberta i caixa escènica Pdf Pdf
Conveni amb l'Associació de La Passió d'Olesa Pdf Pdf
Conveni amb l'Associació de Botiguers i Comerciants d'Olesa Pdf Pdf
Conveni amb la UEC d'Olesa Pdf Pdf
Conveni amb el Voluntariat Vicencià Pdf Pdf
Conveni amb l'Associació Pro DisminuÏts Santa Oliva per la gestió del transport Pdf Pdf
Conveni amb l'Institut Daniel Blanxart per l'organització de la TEO Pdf Pdf
Conveni per la Festa dels Miquelets 2019 Pdf Pdf
Conveni amb l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil 2019 Pdf Pdf
Conveni amb la Fundació Escola Arts i Oficis 2019 Pdf Pdf
Conveni amb el Club d'Atletisme Olesa per la Cursa del Foc 2019 Pdf Pdf
Conveni amb l'Associació de Botiguers i Comercians 2019 Pdf Pdf
Conveni amb l'Esbart Olesà  Pdf Pdf
Resolució decret assignacions econòmiques Grups Municipals 2019  (Mandat 2019-2023) Pdf Pdf
Conveni de col·laboració amb la Fundació Càritas 2019 Pdf Pdf
Conveni de col·laboració amb Creu Roja Baix Llobregat Nord 2019 Pdf Pdf

 

Premis 2019  Català  Castellà 
Bases concurs de disfresses del Carnestoltes de nit                                       Pdf Pdf
Bases Premi Sant Jordi Infantil i Juvenil de conte i narració breu en català Pdf Pdf
Bases del concurs de cartells de Festa Major Pdf Pdf
Bases Premi de Recerca Vila d'Olesa Pdf Pdf
Bases Premis Batec Jove  Pdf Pdf

 

Subvencions concurrència 2019  Català  Castellà 
Text refós bases reguladores específiques en matèria d'Esports per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases específiques per a la concessió d'ajuts econòmics Municipals d'urgència social Pdf Pdf
Bases reguladores específiques  de Cultura per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Joventut per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Festes per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Serveis Socials per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Solidaritat i Cooperació per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Igualtat per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Ensenyament per a centres docents per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Ensenyament per a Ampas per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Equitat Educativa per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Serveis Socials d'Equitat Educativa per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores ajuts activitats Estiu Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Igualtat per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Serveis Socials per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Solidaritat i Cooperació per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques Equitat Educativa per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases subvencions a les persones d'Olesa de Montserrat que han posat en marxa una activitat econòmica al municipi Pdf Pdf
Bases subvencions per posada en marxa de nova activitat econòmica Pdf Pdf
2a conv. bases reguladores específ. Solidaritat i Cooperació per concessió de subv. en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases concessió subvencions de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana a titulars de família monoparental Pdf Pdf
Bases de la competició de "skate" d'Olesa de Montserrat 2019 Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Igualtat i Solidaritat per a la concessió de subv. en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf

 

Subvencions directes 2018  Català  Castellà 
Conveni de col·laboració amb l'Associació per a la promoció de l'espectacle infantil i juvenil "Xarxa Olesa" Pdf Pdf
Conveni de col·laboració amb l'Associació de Botiguers i Comerciants pel pla de dinamització comercial  Pdf Pdf
Conveni col·laboració Associació de la Caritat de Sant Vicens de Paül per a la cobertura de necessitats bàsiques d'aliment i rober Pdf Pdf
Conveni Associació Pro Disminuïts Santa Oliva per a l'organització del transport adaptat de persones amb diversitat funcional Pdf Pdf
Conveni de col·laboració amb la UEC d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni col·laboració amb l'Associació cultural La Festa dels Miquelets Pdf Pdf
Conveni de col·laboració amb l'Ampa Escola Puigventós Pdf Pdf
Conveni Associació de Gegants, Grallers i Nans Pdf Pdf
Conveni col.laboració Associació per a la promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni col.laboració 30È Aniversari Associació per a la promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni amb l'Associació Esportiva Escolar Institut Daniel Blanxart i Pedrals pel Trail de les Ermites Pdf Pdf
Addenda del conveni aprovat per JGL entre l'Associació Pro disminuïts Santa Oliva i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni entre Càritas Diocesana per al desenvolupament dels seus projectes de ciutat i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni col·laboració amb la Fundació Escola Municipal d'Arts i Oficis Pdf Pdf
Resolució JGL subvenció directa Agrupació de Defensa Forestal d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni amb l'Associació Campanya del Somriure per a la campanya cap infant sense joguina Pdf Pdf
Conveni amb el Club Atletisme Olesa per a l'organització XII Cursa del Foc Pdf Pdf
Conveni amb la Creu Roja al Baix Llobregat a Olesa de Montserrat per al desenvolupament dels seus projectes de ciutat Pdf Pdf
Conveni amb la Fundació Agrícola Olesana Pdf Pdf

 

Premis 2018  Català  Castellà
Bases del concurs de disfresses del Carnestoltes de Nit d'Olesa                                Pdf Pdf
Bases del Premi Batec Jove treballs de recerca Batxillerat i projectes Cicles Formatius 23a Edició Pdf Pdf
Bases del Premis de recerca Vila d'Olesa 34a Edició Pdf Pdf
Bases del Premi Sant Jordi infantil i juvenil de conte i narració breu en català 26a Edició Pdf Pdf
Bases del concurs de cartells de Festa Major Pdf Pdf
Bases del concurs de la marató d'artistes Pdf Pdf
Bases del concurs de la baixada d'andròmines Pdf Pdf
Bases de la competició de "skate" d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf

 

Subvencions concurrència 2018                           Català    Castellà 
Bases reguladores específiques  de Cultura per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Joventut per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Festes per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Esports per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Ensenyament per a centres docents per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Ensenyament per a Ampas per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Equitat Educativa per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Solidaritat i Cooperació per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Igualtat per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases reguladores específiques de Serveis Socials per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases Concessió subvencions d'ajuts econòmics per a la participació de les nenes i nens a les activitats d'estiu 2018 Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'habitatge per a la concessió de les subvencions a la rehabilitació del Nucli Antic                                                Pdf Pdf
Bases concessió subvencions de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana a titulars de família monoparental Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Ensenyament per a la concessió d'ajuts de menjador en règim de concurrència competitiva per als alumnes de les llars d'infants Pdf Pdf
Bases reguladores específiques d'Ensenyament per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a l'alumnat de l'escola Municipal de música Pdf Pdf
Bases subvencions a les persones d'Olesa de Montserrat que han posat en marxa una activitat econòmica al municipi Pdf Pdf
 

Subvencions directes 2017

 Català     Castellà 
Conveni de col·laboració amb l'Associació per a la promoció de l'espectacle infantil i juvenil "Xarxa Olesa" Pdf Pdf
Resolució JGL subvenció directa Fundació FIL                                        Pdf Pdf
Conveni de col·laboració amb la UEC d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni de col·laboració amb l'Associació La Passió d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni col·laboració Associació de la Caritat de Sant Vicens de Paül per a la cobertura de necessitats bàsiques d'aliment i rober Pdf Pdf
Conveni Associació Pro Disminuïts Santa Oliva per a l'organització del transport adaptat de persones amb diversitat funcional Pdf Pdf
Conveni amb el Club de tennis taula pel finançament de l'allençament d'un espai per a la pràctica del tennis taula Pdf Pdf
Conveni col.laboració Associació per a la promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni col·laboració Associació de Botiguers i Comerciants d'Olesa de Montserrat pel Pla de dinamització comercial Pdf Pdf
Conveni col·laboració amb la Unió Excursionista de Catalunya d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni col·laboració amb l'Agrupació de Defensa Forestal d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Resolució JGL subvenció directa AMPA Escola Puigventós Pdf Pdf
Conveni amb l'Associació Esportiva Escolar Institut Daniel Blanxart i Pedrals pel Trail de les Ermites Pdf Pdf

Conveni col·laboració amb l'Associació AFC Olesa Sardanista

Pdf Pdf
Resolució JGL subvenció directa Agrupació de Defensa Forestal d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni col·laboració amb l'Associació cultural La Festa dels Miquelets Pdf Pdf
Conveni col·laboració amb l'Associació La Passió d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni col·laboració amb el Club Atletisme Olesa per l'organització de la cursa del Foc 2017 Pdf Pdf
Conveni col·laboració amb l'entitat ACAIMA per la gestió de colònies controlades de gats Pdf Pdf
Conveni col·laboració amb la Fundació Congrés de Cultura Catalana Pdf Pdf
Conveni col·laboració amb la Fundació Escola Municipal d'Arts i Oficis Pdf Pdf
Resolució JGL subvenció directa Associació Campanya del somriure Pdf Pdf

 

Premis 2017  Català  Castellà
Bases concurs de disfresses del Carnestoltes de nit                                   Pdf Pdf
Bases concurs de cartells de Festa Major Pdf Pdf
Bases premis Recerca Vila d'Olesa Pdf Pdf
Bases Premi Batec Jove treballs de recerca Batxillerat i projectes Cicles Formatius Pdf Pdf
Bases de la X Baixada d'Andròmines d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Bases X Marató d'Artistes d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf

 

Subvencions concurrència 2017                               Català   Castellà 
Bases per a la potenciació i millora del comerç al Nucli Antic                                                Pdf  Pdf
Bases per a la rehabilitació d'edificis en le marc del projecte d'intervenció integral del Nucli Antic Pdf Pdf
Bases reguladores generals per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva Pdf Pdf
Bases per a la concessió d'ajuts econòmics per a la participació de les nenes i nens a les activitats d'estiu 2017 Pdf Pdf
Bases concessió subvencions de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana a titulars de família monoparental Pdf Pdf
Bases subvencions a les persones d'Olesa de Montserrat que han posat en marxa una activitat econòmica al municipi Pdf Pdf

 

Subvencions directes 2016    Català     Castellà   

Conveni de col·laboració amb l'Agrupació de Defensa Forestal Olesa de Montserrat-Esparreguera                                     

Pdf Pdf
Conveni de col·laboració amb l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil Pdf Pdf
Conveni de col·laboració amb l'Associació La Passió d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Conveni de col·laboració amb l'Associació de la Caritat de Sant Vicenç de Paül  Pdf Pdf
Conveni de col·laboració amb l'Associació per a la Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil Pdf Pdf
Conveni de col·laboració amb la Unió Excursionista de Catalunya d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Subvenció directa a l'AMPA Escola Puigventós per a la organització del casal d'estiu inclusiu Pdf Pdf
Conveni amb l'Associació Esportiva Escolar Institut Daniel Blanxart i Pedrals pel Trail de les Ermites Pdf Pdf
Conveni amb la Fundació Escola municipal d'Arts i Oficis Pdf Pdf
Conveni amb el Club Atletisme Olesa pel finançament de l'organització de la Cursa del Foc 2016 Pdf Pdf
Resolució JGL subvenció directa Associació Prodisminuïts Santa Oliva Pdf Pdf
Resolució JGL subvenció directa campanya somriure 2016 Pdf Pdf
Conveni de col·laboració amb l'Associació d'Amics de l'Orgue i de les Arts Pdf Pdf

Resolució JGL subvencio directa FIL
Resolució JGL subvenció directa FIL annex dades

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

 

Premis 2016  Català Castellà
Bases IX Marató d'artistes d'Olesa de Montserrat                                                                                Pdf Pdf
Bases IX baixada d'andròmines d'Olesa de Montserrat Pdf Pdf
Bases concurs de cartells Festa Major Pdf Pdf
Bases concurs logotip del Programa Consum Responsable d'Alcohol                         Pdf Pdf
Bases Premi Batec Jove treballs de recerca Batxillerat i projectes Cicles Formatius Pdf Pdf
Bases Premis de recerca Vila d'Olesa Pdf Pdf
Bases Premi Sant Jordi  Pdf Pdf

 

Subvencions concurrència 2016    Català      Castellà  
Bases concessió d'ajuts econòmics per a les activitats d'estiu                                                                                                 Pdf Pdf
Bases concessió subvencions de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana a titulars de família monoparental Pdf  Pdf
Bases concessió d'ajuts econòmics municipals d'urgència social Pdf Pdf
Bases concessió d'ajuts de suport al servei de menjador als alumnes de les llars d'infants municipals 2016-17 Pdf Pdf