Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

Accés a la informació relativa a l'aprovació, la gestió i la recaptació de tots els impostos, taxes i preus públics de l'Ajuntament

La regidoria d'hisenda:

Informació sobre el regidor:

Titular de la regidoria: Sr. Xavier Serramià Samson

Correu electrònic de contacte: serramiasx@olerdola.cat

Horari de visites: A concretar, amb prèvia sol·licitud de reunió

Demana una reunió amb el regidor

Personal de suport a la regidoria: El personal de l'àrea d'intervenció de l'Ajuntament us podrà atendre en tot allò referent a l'àrea d'hisenda:

Interventora municipal: Sra. Anna Carnicer Heras (Demana una reunió)

Tresorera municipal: Sra. Esther Catasus Tarrida (Demana una reunió)

Horari d'atenció al públic del departament: De dilluns a divendres de 07:30 a 15:00 hores.

Calendari fiscal:

Criteris generals dels procediments de recaptació:

Impostos:

Impost de béns immobles (IBI)

Impost vehicles tracció mecànica (IVTM)

Plusvàlua

Impost d'activitats econòmiques (IAE)

Impost sobre construccions instal·lacions i obres(ICIO)

Taxes i preus públics

Multes de circulació i sancions

Normativa aplicable

Enllaços d'interès