Vols saber quantes persones treballen de forma temporal o interina en els departaments d'aquest ens? Aquí en tens els detalls.

Any Denominació del lloc Grup Complement de destí Complement específic Règim Escala/subescala Forma de provisió Tipologia Jornada Efectius Prioritat
2020 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA C2 NIVELL 13 747,94 LABORAL AUXILIAR ADMINISTRATIVA CONTRACTE LABORAL PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 100% 2
2021 ASSISTENT DE SANITAT AP NIVELL 10 447,23 LABORAL ADMIISTRACIÓ GENERAL INTERINATGE SUBSTITUCIÓ 100% 1
2019 Educadora Social A2 20 379,59 Funcionari Subescala Tècnica Concurs Oposició Interinatge 50% 1
2020 Auxiliar administratiu C2 13 660,02 Laboral Auxiliar Concurs Pla d'ocupació 100 3
2020 Assistent de sanitat E 10 443,24 Laboral Administració general Conculr oposició Interinatge 100% 1
2020 Agent municipal E 10 891,62 Funcionari Subescala de serveis especials Concurs oposició Interinatge 100% 1
2019 Enginyer Tècnic A2 24 1.474,39 Funcionari Subescala Tècnica Comissió de Serveis Interinatge 100% 1
2019 Treballadora Social A2 22 618,72 Funcionaria Administració especial Concurs oposició Interinatge 100% 1
2019 Auxiliar administrativa C2 13 424,52 Funcionària Adminitrativa Concurs oposició Interinatge 100% 1
2019 Interventora A1 28 2314,51 Funcionaris amb habilitació nacional Intervenció 100% 1
2018 Enginyer Tècnic A2 24 1218,87€ Funcionari interí Enginyer Tècnic Concurs oposició Interinatge 100% 1
2017 Paleta E 10 833,31€ Laboral Personal d'oficis- Paleta Concurs oposició Interinatge 100% 1
2018 Paleta E 10 833,31€ Laboral Personal d'oficis - Paleta Concurs oposició Interinatge 100% 1
2018 Arquitecte tècnic A2 20 949,53€ Funcionari interí Arquitecte tècnic Concurs Pla d'ocupació - Fons municipals 100% 1
2018 Auxiliar Administrativa C2 13 415,18€ Funcionari interí Auxiliar Administrativa Concurs Pla d' ocupació - Fons municipals 100% 2
2018 Auxiliar Administrativa C2 13 415,18€ Funcionari interí Auxiliar Administrativa Concurs Pla d'ocupació - Fons municipals 100% 1
2017 Auxiliar administratiu/va C2 13 415,18€ Funcionari interí Auxiliar administratiu/va Concurs/oposició Pla d'ocupació - Fons de Diputació de Barcelona 100% 1
2018 Auxiliar administratiu/va C2 13 415,18€ Funcionari interí Auxiliar administratiu/va Concurs/oposició Interinatge 100% 1
2018 Agent municipal E 13 838,15€ Funcionari interí Agent municipal Concurs/oposició Interinatge 100% 1