Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

Classificació del bé Operació Import Bé de valor històric i artístic Ubicació Prioritat
Simbolisme de la lluita contra les adversitats C20102 Compra 5000.0 Sant Miquel d'Olèrdola