Els recursos públics de l'ens es destinen a la finalitats previstes al pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

L'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat l' adjudicació del contracte per al control financer de les anualitats 2017 i 2018. L' empresa adjudicatària està treballant per a l' elaboració de l' informe.

S' adjunta l' acord d' aprovació de l' adjudicació i el contracte formalitzat amb l' empresa auditora.