APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2023

APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020-2023

BASES GENÈRIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, EN MATÈRIA DE FOMENT DE PROJECTES DE CULTURA, ESPORTS I MATÈRIA SOCIAL

BASES GENÉRICAS REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, EN MATERIA DE FOMENTO DE PROYECTOS DE CULTURA, DEPORTES Y MATERIA SOCIAL

CONVENI AMB EL CONSELL ESPORTIU DE L'ALT PENEDÈS PER LA REALITZACIÓ DE LA 26ena FINAL NACIONAL DE CROSS DELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2020

CONVENIO CON EL CONSELL ESPORTIU DE L'ALT PENEDÈS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 26 FINAL NACIONAL DE CROSS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CATALUNYA 2020

CONVENI AMB L' AMPA DE L' ESCOLA ROSSEND MONTANÉ

CONVENIO CON AMPA DE LA ESCUELA ROSSEND MONTANÉ

CONVENI AMB LA COLLA DE GEGANTS DE MOJA

CONVENIO CON LA COLLA DE GEGANTS DE MOJA

CONVENI AMB L' ASSOCIACIÓ LA CARRETERA DEL VI

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN LA CARRETERA DEL VI

CONVENI DE COL·LABORACIÓ CEIP EL CIRCELL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CEIP EL CIRCELL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L' AMPA DE L' ESCOLA EL CIRCELL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMPA DE LA ESCUELA EL CIRCELL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ CEIP ROSSEND MONTANÉ

CONVENIO DE COLABORACIÓN CEIP ROSSEND MONTANÉ