Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Ple de la Corporació

JUNTS

JUNTS (7 càrrecs electes)

JORDI SANCHEZ GATELL

Alcalde President

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

JOAN AGUADÉ LLORCA

1r Tinent d'alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Josep ORIOL RECASENS GIBERT

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

LAURA OLIVA PALAU

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

MARCEL TERRADAS CAPDEVILA

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

NARCIS TERRADAS CAPDEVILA

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

MARTA ROCA VERA

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 
Dataset View no està disponible temporalment.