En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

D’acord amb allò que ve determinat per les lleis Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament ha d’anar desenvolupant el seu propi Portal de Transparència, el qual la llei determina que "és l’instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l’accés a tota la informació disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren(...)".

L’equip de treball de Infoparticipa pretén valorar a través de 52 indicadors el grau de transparència que tenen totes les institucions públiques.

Es pretén mesurar nivells d’acompliment en el grau de transparència a les institucions públiques.