Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Josep Rodellas Álvarez

Càrrec Regidor

Àrea Polítiques Digitals i Bon Govern, Serveis Econòmics, Comunicació (compartida), Festes (compartida)

Partit polític AraN - AM

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic rodellasaj@navarcles.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns 2019-2023_Josep Rodellas

Ernest Larroya Torregrosa

Càrrec Regidor

Àrea Promoció Econòmica, Habitatge, Comunicació municipal (compartida)

Partit polític CUP-AMUNT

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic larroyate@navarcles.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns 2019-2023_Ernest Larroya

Alba Pérez Subirana

Càrrec Regidora

Àrea Regidora de Polítiques Digitals i Bon Govern, Serveis Econòmics, Recursos Humans, Infància,

Partit polític ARA NAVARCLES

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic perezsal@navarcles.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns 2019-2023_Alba Pérez

Conxita Gamisans Torra

Càrrec Regidora

Partit polític Grup Municipal Socialista

Portaveu Sònia Hernàndez Rubio

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic gamisanstmc@navarcles.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns 2019-2023_Conxita Gamisans

Lluís Tarradellas Puig

Càrrec Regidor

Partit polític Grup Municipal Socialista

Portaveu Sònia Hernàndez Rubio

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic tarradellaspl@navarcles.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns 2019-2023_Lluis Tarradellas

Sònia Hernàndez Rubio

Càrrec Regidora

Partit polític Grup Municipal Socialista

Portaveu Sònia Hernàndez Rubio

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic hernandezrs@navarcles.cat

Activitats i béns 2019-2023_Sònia Hernàndez

Joan Zapata Lluch

Càrrec Regidor

Partit polític Junts per Catalunya Navarcles

Portaveu Joan Zapata Lluch

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic zapatalj@navarcles.cat

Tipus Càrrec directiu

Activitats i béns 2019-2023_Joan Zapata

Xavier Carrasco Delgado

Càrrec 4rt Tinent d'alcalde

Àrea Educació, Serveis Socials i Salut

Partit polític Navarcles en Comú

Portaveu Josep Joan Roda Rubio

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic carrascodj@navarcles.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns 2019-2023_Xavier Carrasco

Nereida Berruezo Vega

Càrrec 1er Tinent d'alcalde

Àrea Cultura, Feminisme i Infància, Joventut, Gent Gran i Inclusió

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic berruezovn@diba.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns 2019-2023_Nereida Berruezo

Núria Creus Rodoreda

Data de naixement 26-08-1990

Càrrec Regidora

Partit polític Junts per Catalunya Navarcles

Portaveu Joan Zapata Lluch

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic creusrn@navarcles.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns 2019-2023_Núria Creus

Laura Castell Carrió

Data de naixement 09-09-1979

Càrrec 3a Tinent d'alcalde

Àrea Esports i Urbanisme

Partit polític ARA Navarcles

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic castellcl@diba.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns 2019-2023_Laura Castell

Josep Díaz Leiva

Data de naixement 12-01-1964

Càrrec Regidor

Partit polític Junts per Catalunya Navarcles

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic diazlj@navarcles.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns 2019-2023_Josep Diaz

Josep Joan Roda Rubio

Data de naixement 01-07-1969

Càrrec Regidor

Àrea Medi Ambient i Medi Natural i Via Pública

Partit polític Navarcles en Comú

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic rodarj@navarcles.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns 2019-2023_Josep Roda