Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu de l'Ajuntament de Navarcles

En sessió del Ple de la Corporació del dia 26 de juliol de 2022 es va aprovar per UNANIMITAT El codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu de l’Ajuntament de Navarcles 

Òrgan d'aprovació Ple de la Corporació