En sessió del Ple de la Corporació del dia 26 de juliol de 2022 es va aprovar per UNANIMITAT l'adhesió de l'Ajuntament de Navarcles al codi ètic del servei públic de Catalunya aprovat per la Generalitat de Catalunya, Acord /GOV 164/2021, de 21 d’octubre.