Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Reglament del Mercat Municipal Ambulant Setmanal (24/03/1997) 08-04-1997 https://www.seu-e.cat/documents/849881/10128741/Reglament+del+Mercat+Municipal+Ambulant_24-03-1997/04114c80-6d78-4c33-97d2-79bd287c071a