Serveis, tràmits i gestions

Oficina de registre Atenció ciutadana

Registre de documents - Oficina d'Atenció al Ciutadà
(Ubicada a les dependències de l'Ajuntament de Palamós)

Adreça:
C/ Major, 56
17230 Palamós

Correu electrònic: oac@palamos.cat
Telèfon: 972 60 00 26

Horari:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 hores
Dijous: de 9 a 18 hores.

 

 

Plànol ubicació del registre de documents Plànol
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.