Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

José Antonio Montero Domínguez

Alcalde

Montornès En Comú

  • Càrrec electe
  • Alcalde
  • Membre d'equip de govern
  • Ple municipal
  • Àrea de Presidència i Relacions Institucionals
  • Urbanisme i Protecció del Sòl
  • Educació

Retribució anual bruta: 47.387 euros (dedicació exclusiva)

Alcalde des de juny de 2011, llicenciat en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de 2009 fins 2010 va ser assessor en el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Consultor en Psicologia Social a la Univeritat Oberta de Catalunya, l'any 2009 fins 2010. Va donar suport a projectes editorials i publicacions els anys 2007-2009 i abans va treballar com a educador social en Centre Residencial d'Atenció Educativa (CRAE) a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya.