La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 17 de febrer de 2021, va aprovar per unanimitat, el Pla d'Actuació Municipal, PAM 2020-2023, comprensiu de l’acció del Govern Municipal que està previst desenvolupar durant el present mandat corporatiu.

Al següent enllaç http://www.montornes.cat/pla-d-actuacio-municipal-2020-2023 podreu comprovar el grau d'execució del PAM.