Criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes d'accés al Registre i d'identificació durant la vigència de l'estat d'alarma per la COVID-19 

 

Atès que mentre duri l'estat d'alarma establert pel govern de l'Estat, els serveis digitals han esdevingut l'única via d'accés a l'administració municipal per a la ciutadania, siguin o no persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració, l'Ajuntament de Montornès del Vallès ha adoptat les següents mesures:

 

1.- Admetre, en supòsit d'urgència, el correu electrònic oac@montornes.cat, com a sistema d'accés al registre d'entrada de l'Ajuntament per facilitar la presentació de sol·licituds i documents adjunts a aquelles persones interessades que no disposin de signatura electrònica.

 

2.- Establir, de manera excepcional i en supòsits d'urgència, que el ciutadà o ciutadana que no disposi de correu electrònic per lliurar la instància i la documentació, es pugui posar en contacte amb l'Ajuntament, trucant al 935721170, per realitzar la tramitació telefònicament.

 

3.- Habilitar la comunicació telefònica o videoconferència com a sistemes alternatius d'identificació que permetin a les persones físiques interessades que no puguin disposar de mecanismes d'identificació i signatura electrònica, la presentació de sol·licituds i peticions. Aquest sistema s'aplicarà en cas que el personal de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o del servei que correspongui, tingui dubtes sobre la identitat de la persona interessada en el procés de realitzar el tràmit de registre de la documentació presentada.

 

A continuació podeu descarregar-vos les resolucions que s'han adoptat per fer front a aquesta crisis: