Consulta quina és la relació dels organismes dels quals forma part l’ens, com ara associacions, consorcis, fundacions, etc.

Nom de l'ens Tipus d'ens Web de l'ens Tipus de relació Prioritat
Consorci Localet Consorci Web de l'ens Municipi participa en consorci 2
Associació Catalana de Municipis i Comarques Associació Web de l'ens Municipi participa en agrupació municipal 1
Federació de Municipis de Catalunya Federació Web de l'ens Municipi participa en Comunitat de municipis