Tècnics de l'ens Disponible a: Direcció de Serveis de Cooperació Local de la DIBA

Vols saber si aquest organisme disposa de secretari/ària, interventor/ora i/o tresorer/era i qui són? Aquest és el lloc on en trobaràs més detalls.