Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Període mig de pagament Data d'actualització
23.0 74253.0 7.0 45998.0 17.0 30-06-2019
24.0 63698.0 10.0 25921.0 20.0 31-03-2019
24.0 35299.0 12.0 153976.0 14.0 30-09-2019