Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Ordenança residus àrees tancades 04-07-2018 http://cido.diba.cat/normativa_local/7781352/ordenanca-de-la-gestio-dels-residus-municipals-consell-comarcal-de-lanoia