Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
2022_84 PROJECTE INTERVENCIO CONJUNT TORRE PANADELLA 2020_17823_Projecte_intervencio_conjunt_torre_Panadella_sgt.pdf
Exp: 2022_37 Projecte abastament aigua potable Memòria
R20-4T01 MTNM DOC1.PPST Abastament StGM-MNTM v4.0 FI.pdf
R20-4T01 MTNM DOC2. EIIP. Abastament StGM-MNTM v2.0.pdf
R20-4T01 MTNM DOC3 PLÀNOLS Abast StGM-MNTM v4.0 ok.pdf
2021_77 Substitució de la coberta del local polivalent Projecte_substitucio_coberta.pdf
2021_7 Rehabilitació de l'habitatge unifamiliar Cal Tiet Vell Rehabilitació habitatge unifamilair Cal Tiet Vell