Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

Procés participatiu sobre el Pla director urbanístic metropolità - PDU

Que és el Pla director urbanístic metropolità, PDU?

El PDU és l'instrument que ha d'ordenar el territori metropolità en les properes dècades.

Ha de definir un model de desenvolupament urbanístic metropolità que integri la diversitat actual en un projecte comú, ecològicament sostenible, econòmicament eficient i socialment cohesional.

Aquest model ha de donar resposta a les necessitats de la població metropolitana basant-se en les capacitats del territori.

En quina fase es troba el PDU?

El mes de març de 2019 el Consell Metropolità aprovà l'Avanç del Pla director urbanístic metropolità. 

L'Avanç, que incorpora el Programa de participació ciutadana i el Document inicial estratègic, recull les aportacions de més de 800 tècnics i experts, fetes en un procés de participació tècnica que s'ha desenvolupat en tres fases i que ha durat gairebé 3 anys. A la primera fase van intervenir com a ponents 25 experts dins un cicle de workshops temàtics amb un total de 503 participants.

La segona fase va comptar amb 290 experts i vuit taules de debat, que van servir per concretar les directrius urbanístiques. Finalment, durant el 2018, s'han dut a terme 19 reunions de treball amb els 37 tècnics nomenats per cadascun dels ajuntaments metropolitans.

Procés participatiu i període d'informació pública

Fins el 13 de desembre de 2019 s'obre un període d'informació pública per al debat ciutadà i  la presentació de suggeriments. Posteriorment, una vegada aprovat inicialment, s'obrirà un segon període d'informació pública que precedirà els tràmits d'aprovació provisional i definitiva.

 

 

Per ampliar la informació sobre el PDU clicar aquí

Data inici 02-09-2019

Data fi 02-12-2019

Procés participatiu sobre les zones de gossos i la tinença resposable d’animals

Anar al portal del procés participatiu. Clicar aquí

Data inici 01-11-2018

Data fi 30-04-2019

Procés participatiu per a la definició dels usos del Parc de les Bateries

Per ampliar la informació clicar aquí

Data inici 01-10-2018

Data fi 31-03-2019

Tallers participatius sobre Habitatge

Tallers participatius celebrats en el marc de la redacció del Pla Local d'Habitatge 2017-2022. 

Consultar les conclusions en aquest enllaç

Dades de contacte Procés finalitzat

Data inici 01-06-2017

Data fi 30-06-2017

Pressupost participatiu 2018