Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Publicacions i campanyes publicitàries 2020

 

Durant l'any 2016 no s'ha realitzat cap campanya institucional