Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

Conjunt de dades on trobareu informació, per trimestres vençuts, del Termini mitjà de pagament a proveïdors, amb caràcter trimestral del conjunt de les factures emeses des de la seva entrada al registre fins el seu pagament efectiu.

Les dades del Termini mitjà de pagament a proveïdors parteixen de les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda basades en el Període Mitjà de Pagament (en endavant PMP), tot i que són sensiblement diferents.

En aquest sentit si el PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte el període legal de pagament establert en la normativa en matèria de contractació que és de 30 dies en termes general. El concepte de Termini mitjà de Pagament a proveïdors, incorpora en origen els 30 dies legals per aproximar-se al termini real de pagament trimestral mig de les factures.

0 Registres carregats

Actualització: 19/02/2021 | Font: Ajuntament de Montgat

Nota informativa: Les dades mostrades més amunt a la seu d'EACAT no reflecteixen les darreres dades aportades per l'Ajuntament de Montgat al Ministeri d'Economia que poden ser consultades aquí

 

Evolució Període Mig Pagament

Font: web del Ministeri d'Economia
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/PMP_NET/aspx/consulta/consulta.aspx?tipoPublicacion=2
Ajuntament de Montgat (entitat 09-08-126-A-A-000)

T'ho expliquem clicant aquí