Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla General d'Ordenació Urbana, que en defineix l'ordenació i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla General.

AMB. Planejament urbanístic refós, clicar en aquest enllaç i seleccionar Montgat

Registre de planejament urbanístic de Catalunya, clicar en aquest enllaç i seleccionar Montgat.

Publicacions als diaris oficials, clicar en aquest enllaç