Descripció actuació

Inici previst

Durada estimada

Estat

Obres i actuacions a l'espai públic

Pas de vianants c. Teresa Claramunt - Pl. de la Mare

07/11/2017

15 dies

Adjudicada

Pas de vianants Av. Turó - c. Espanya

27/11/2017

15 dies

Adjudicada

Pas de vianants c. Vilares - Rda. Vilares

28/11/2017

15 dies

Adjudicada

Carrer Enriqueta Pujal - Riera Sant Jordi

05/12/2017

20 dies

Adjudicada

Avigunda Turó (parada de bus)

06/11/2017

20 dies

Adjudicada