En aquest apartat podràs consultar aquelles dades relatives a l'aplicació de les normes de l'ens, si n'hi ha.

Evolució de les sancions en matèria de circulació i seguretat viària

En el document adjunt es presenten les dades estadístiques corresponents a les infraccions de la Llei de Seguretat Viària, el Reglament General de Circulació i l'Ordenança Municipal de circulació i la seva evolució en el període comprès entre els anys 2012 i 2018.

També s'inclou l'evolució dels drets reconeguts derivat de les sancions generades a partir de les infraccions en matèria de circulació i seguretat viària.

Evolució multes 2012-2018