Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

09-06-2021 335/2020-C

Òrgan Jutjat contenciós-administratiu núm. 7 de Barcelona

Tipus Desestimació recurs reposició contra el decret de l'Alcaldia de 27 de febrer de 2020, sanció de trànsit

Documents Sentència 157-2021 recurs c-a 335-2020-C multa trànsit.pdf

03-10-2017 179/2017-C

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 11 Barcelona

Tipus Impugnació de la resolució de la Societat Municipal Platges de Montgat en relació a l'adjudicació de la concessió de la instal·lació i explotació de 4 guinguetes a la platja

Documents Sentencia 179-2017 Guinguetes

13-01-2017 158/2015-A

Òrgan Jutjat Concenciós-Administratiu núm. 15 Barcelona

Tipus Interposat pel pagament de les hores del solapament als funcionaris de la Policia Local.

24-07-2017 294/2016-Y

Òrgan Jutjat Contenciós-administratiu núm 5 Barcelona

Tipus Interposat per l’acord de Ple relatiu a la desestimació de la reclamació del 5% del complement específic en aplicació de la Llei 8/2010 de 20 de maig de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

03-06-0016 3110/2013

Òrgan Tribunal Suprem. Sala contenciós-administratiu Secció 6.

Tipus Justipreu de l'expropiació en la quantitat de 1.773.577,80 euros (inclòs el 5% del premi d'afecció) més els interessos legals que correspongui.

Documents Sentència_3110_13_Sabater

04-03-2020 288/2017-B

Òrgan Jutjat contenciós-administratiu núm. 5 Barcelona

Tipus Pagament de les quantitats pendents de cobrament.

Documents Sentència 46-2020 - recurs c-a núm. 288-2017-B - Bilbomatica SA.pdf

21-10-2021 399/2020-D

Òrgan Jutjat contenciós-administratiu núm. 16 de Barcelona

Tipus Per la desestimació de la Reclamació de Responsabilitat Patrimonial.

Documents Sentència 410 recurs c-a núm. 399-2020-D responsabilitat patrimonial.pdf

10-03-2021 48/2017-B1

Òrgan Jutjat contenciós-administratiu núm. 16 de Barcelona

Tipus Reclamació per impagament de factures

Documents Sentència 132-2021 recurs c-a núm. 48-2017 - Bilbomatica SA.pdf