Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Montgai. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament de Montgai.

Disposició de creació

  • Disposició de creació de la Seu electrònica i registre electrònic:
    Seu i Registre electrònics (BOP núm. 175, 12 de setembre de 2014, p. 36).
  • Disposició de creació del tauler d'edictes:
    Tauler d'edictes (BOP núm. 175, 12 de setembre de 2014, p. 36).