Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Junta de Govern Local

Alcalde president

Josep Ruiz Marín

Àrea de Serveis Socials, Salut i Gent gran.

Maria Lluïsa Blàzquez Gonzàlez

Àrea de Medi Ambient i Agricultura

Maria Antònia Roig Guiot

Àrea de Turisme i Cultura

Francisco Cervantes Martínez

Àrea de Festes i Esports

Emma Bayod Aguasca

Àrea de Joventut i Ensenyament

Anna Martí Papiol

Àrea d'Urbanisme

Miquel López López

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç Documents Més informació
Cartipàs Municipal 2015-2019 03-05-2016 Cartipàs municipal