Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Josep Ruiz Marín

Alcalde President

Junts per Montferri

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Junta de Govern Local
  • Ple de la Corporació
  • Junta de Govern Local

Perfil

És regidor de l'Ajuntament de Montferri des de 2011.

Trajectòria professional

Pel que fa als estudis, ha finaitzat un primer grau de Formació Professional.

És instal·lador i muntador electricista.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats