Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA https://www.seu-e.cat/documents/875077/11667163/REGLAMENT-MUNICIPAL-REGULADOR-DE-LA-TINEN%C3%87A-DANIMALS-DE-COMPANYIA-O4FwOzu7.pdf/bc16f87c-c98c-4297-b6f0-cf458b30f0ad
ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA 12-06-2008 https://www.seu-e.cat/documents/875077/11667163/concivencia_2008-cUWlOoiZ.pdf/239aae9f-cd76-4b0b-a2bd-874cb199e526