En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Síndic de Greuges de Catalunya

La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atribueix al Síndic de Greuges la competència per a avaluar-ne el compliment per part dels subjectes obligats.

Infoparticipa

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona avalua anualment tots els ajuntaments de Catalunya mitjançant un conjunt d’indicadors que es va renovant cada edició. Les avaluacions dels ajuntaments estan disponibles a través del Mapa Infoparticipa.