Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Carles Colomo i Espona

2a tinença d'alcaldia - Regidoria d'urbanisme i mobilitat, habitatge i patrimoni, medi ambient, participació ciutadana i transparència, festes i obres

Som Montesquiu - Amunt (SM-AMUNT)

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Comissió Informativa
  • Ple municipal
  • Junta de Govern
  • Participació ciutadana i transparència
  • Obres i serveis
  • Urbanisme i mobilitat
  • Habitatge i patrimoni
  • Medi ambient

Lloc de naixement: Montesquiu

Data de naixement: 01 de setembre 1983

Indemnitzacions anuals (Màxim): 100,00 € bruts per assistència a cada sessió de JGL, 100,00 € bruts per assistència a cada sessió de Ple i 40,00 € bruts per assistència a cada sessió de Comissió Informativa

Regidories:

Urbanisme i mobilitat

Habitatge i patrimoni

Medi ambient

Participació ciutadana i transparència

Comparteix la regidoria de Festes i Obres i serveis amb Jaume Romeu.

 

Càrrecs i representacions en Organismes

Consorci del Ter

 

Dades biogràfiques

Arquitectura tècnica, enginyeria de l’edificació, postgrau en direcció d'execució i control d'obres i diploma d'extensió universitària en direcció i gestió d'allotjaments turístics.

Aficionat al disseny gràfic i a la fotografia, formo part de la colla gegantera de Montesquiu i he col·laborat amb diferents associacions del municipi.

 

Trajectòria professional

Treballo a l'empresa Colomo Arquitectura i Urbanisme, on soc coordinador de seguretat i especialista en eines infogràfiques aplicades a l'arquitectura, en disseny arquitectònic i en arquitectura sostenible i bioclimàtica.

 

Trajectòria política

He format part del grup polític d'Alternativa per Montesquiu Cup entre els anys 2011 i 2019, sent regidor del mateix grup en la legislatura 2015-2019.

Actualment formo part del grup polític de Som Montesquiu, sent regidor des del maig del 2019.

 

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats