Normativa d'urbanisme Disponible a: Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.