A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Per accedir directament a l'e-TAULER de l'Ajuntament de Montellà i Martinet es pot seguir el següent vincle:

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2513990004