Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

ÀREA ECONÒMICA

President de l'àrea

GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ

REGIDORIA D'HISENDA I INTERVENCIÓ

GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ

REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ I COMPRES

JAUME TEIXIDÓ PUJOL

REGIDORIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

JAUME TEIXIDÓ PUJOL

REGIDORIA DE COMERÇ I TURISME

SALVADOR SERRATOSA CRUZADO

ÀREA TERRITORIAL

President de l'àrea

JORDI SÁNCHEZ ESCRIGAS

REGIDORIA D'URBANISME, PLANEJAMENT I DISCIPLINA

JORDI SÁNCHEZ ESCRIGAS

REGIDORIA D'OBRES I PROJECTES

JORDI SÁNCHEZ ESCRIGAS

REGIDORIA D'HABITATGE

JESSICA SEGOVIA ÁLVAREZ

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

President de l'àrea

JUAN CARLOS DE LA TORRE VILLARINO

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

MARIA ROSA BORRÀS VENTURA

REGIDORIA DE SERVEIS DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ

EVA MANZANO MORENO

REGIDORIA DE POLICIA I PROTECCIÓ CIVIL

ORIOL SERRATUSELL BASACHS (INDEPENDENT)

ÀREA SOCIAL

Presidenta de l'àrea

MAR SEMPERE MARTÍNEZ

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES D'INCLUSIÓ I SANITAT

MAR SEMPERE MARTÍNEZ

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

JESSICA SEGOVIA ÁLVAREZ

REGIDORIA D'INFÀNCIA I JOVENTUT

GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ

REGIDORIA DE CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

JUAN CARLOS DE LA TORRE VILLARINO

REGIDORIA DE CULTURA I PATRIMONI

MARIA ROSA BORRÀS VENTURA

REGIDORIA D'ESPORTS

GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ

REGIDORIA D'IGUALTAT, FEMINISMES I LGTBI

JESSICA SEGOVIA ÁLVAREZ

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Alcaldessa-presidenta

LAURA CAMPOS FERRER

REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

JOSÉ DOMINGUEZ MONTERO

ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Presidenta de l'àrea

LAURA CAMPOS FERRER

REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS I ESPAI PÚBLIC

JUAN CARLOS DE LA TORRE VILLARINO

REGIDORIA DE MOBILITAT

JAUME TEIXIDÓ PUJOL

REGIDORIA DE MEDI NATURAL I SALUT PÚBLICA

ORIOL SERRATUSELL BASACHS (INDEPENDENT)

REGIDORIA DE LLICÈNCIES, ACTIVITATS I QUALITAT AMBIENTAL

JOSÉ DOMINGUEZ MONTERO