Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Foto JOSÉ DOMINGUEZ MONTERO

JOSÉ DOMINGUEZ MONTERO

Veure càrrec

REGIDORIA DE LLICÈNCIES, ACTIVITATS I QUALITAT AMBIENTAL

ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Contacte

Avinguda de la Unitat, 6
935 726 474
disciplinaurbanistica@montcada.org
Competències
  • Activitats sotmeses a declaració responsable, comunicació i llicència.
  • Pla d’inspeccions.
  • Actuacions i control de les prescripcions que corresponen al municipi referents a la prevenció d’incendis i als abocaments d’aigües residuals, a la contaminació atmosfèrica, a la contaminació acústica, a la contaminació lluminosa, etc.
  • Gestió de les denúncies generades per l’exercici d’activitats.
  • Exercici de la potestat sancionadora en matèria de control d’activitats i de qualitat ambiental.