Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

LAURA CAMPOS FERRER

Alcaldessa Presidenta

ECPMIR-ECG

 • Càrrec electe
 • Alcalde/ssa
 • Membre d'equip de govern
 • Junta de Govern Local
 • Ple municipal
 • ÀREA DE PRESIDÈNCIA
 • ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Retribució anual bruta: 51.800,31 €

ENTREVISTES

FORMACIÓ ACADÈMICA

 • 2005 4t - Traducció i Interpretació, Universitat de Vic (Pendent d‘un trimestre d’una assignatura).
 • 1991-1995 - Batxillerat i  COU, Institut Montcada i Reixac
 • EGB Escola El Viver, Can Sant Joan

IDIOMES

 • Català i castellà (llengües maternes)
 • Anglès (nivell excel·lent oral i escrit)
 • Francès (nivell alt oral i escrit)

Informació complementària

 • Informàtica a nivell d’usuari
 • 2004 - Curs  “Protocol Actualitzat a l’Administració Local (14 hores)
 • 2004- 2005   “Curs Narració Breu (Aula d’Escriptors)”

Trajectòria professional

Febrer 2006 – Actualitat: SINCROTRÓ ALBA (Cerdanyola del Vallès, BARCELONA)

Centre d’Investigació Científica, Laboratori de Llum Sincrotró - cofinançat 50% pel Govern d'Espanya i 50% per la Generalitat de Catalunya.

 • Secretaria de la Divisió d’Experimentals (grup de 45 científics):
  • Seguiment i control de les compres
  • Control de la facturació i pressupostos de la divisió.
  • Organització de reunions i viatges nacionals i internacionals.
  • Elaboració de documentació, informes i presentacions. Realització d'actes.
  • Traducció i correcció de documents, si escau.
  • Gestió de despeses de viatge.
  • Filtratge de trucades i recepció de visites.
  • Gestió de missatgeries.
  • Suport administratiu puntual a altres Directors.
  • Organització de congressos, reunions i esdeveniments científics.
  • Seguiment gestió ajudes UE

Octubre 2005 - febrer 2006: ACCENTURE LIMITED (BARCELONA)

Empresa multinacional dedicada a la prestació de serveis de consultoria, serveis tecnològics i de outsourcing

 • Assistant/Secretaria diferents Managers
  • Suport a nivell administratiu per a 34 managers de la companyia.
  • Bàsicament filtrat de trucades, gestió agendes, preparació documentació, etc

Abril-octubre 2004: AUTOS LA FERRERIA, S.L. (Montcada i Reixac, BARCELONA)

Concessionari Nissan i taller de reparació i manteniment de vehicles.

 • Departament d’Atenció al Client:​​​

  • Facturació de les vendes i les reparacions.
  • Gestió de la documentació per Tràfic i Gestories.
  • Seguiment d’enquestes de grau de satisfacció dels clients.
  • Recepció i centraleta.

Abril 2002 - desembre 2003:  E. BACHILLER B, S.A. (Parets del Vallès, BARCELONA)

Empresa dedicada a la fabricació de Maquinària de Procés/ Enginyeria per a  la Industria Química, Farmacèutica, Cosmètica i Alimentària.

 • Secretaria Comercial- Exportació- Direcció:

  • Preparació d’ofertes comercials.
  • Traducció tècnica a l’anglès/ francès de les ofertes tècniques comercials.
  • Traducció de la correspondència (entrada/ sortida).
  • Elaboració i organització de l’agenda de l’equip directiu.
  • Organització de viatges.
  • Participació activa en la redacció i maquetació de catàlegs corporatius.
  • Processos de selecció del personal administratiu.
  • Participació activa en l’organització de fires internacionals.

Oct. 2001-abr. 2002: RIERA NADEU, S.A. (Montcada i Reixac, BARCELONA)

Empresa fabricant de Maquinària Industrial.

 • Recepcionista Trilingüe.
 • Tasques administratives de suport al Departament de Comptabilitat.
 • Traducció de documents i correspondència.

Març- juny 2001: BARRIO LATINO (Toulouse, FRANÇA)

Restaurant/ Sala de Festes

 • Responsable i cambrera de sala.
 • Relacions Públiques.

Juliol - setembre 1999: Mc CANN-ERICKSON (BARCELONA)

Agència de Publicitat.

 • Recepcionista Bilingüe.
 • Call-center (centraleta digital).
 • Atenció visites.
 • Organització correspondència.
 • Suport al Departament de Comptabilitat.

Novembre 1999 - juny 2000: UNIVERSITAT DE VIC (Vic, BARCELONA)

 •   Becaria a la Facultat de Magisteri de la Universitat de Vic.

Juliol - setembre  2000: Mc CANN-ERICKSON (BARCELONA)

Agència de Publicitat.

 • Exercint el càrrec ja descrit .

Octubre - desembre 1998: ICI PAINTS (Slough, REGNE UNIT)

 • Traduccions tècniques per l’empresa ICI PAINTS (Butlletins Informatius dels nous productes disponibles).

Octubre 1997 - agost 1998: ICI PAINTS (ICI AUTOCOLOR) (Slough, REGNE UNIT)

Multinacional Indústria Química.

 • Servei d’Atenció al Client en el departament  BDG (Business Development Group).
 • Responsable de tres països europeus: entrada i seguiment de comandes, resolució d’incidències,  màrqueting i suport als clients.

Juny - setembre 1997:  ICI PAINTS (ICI AUTOCOLOR) (Slough, REGNE UNIT)

Multinacional Indústria Química.

 • Exercint el càrrec ja descrit.

Maig - agost 1996:  ICI PAINTS (ICI AUTOCOLOR) (Slough, REGNE UNIT)

Multinacional Indústria Química.

 • Manager Assistant per Amèrica Llatina.
 • Intèrpret d’enllaç en reunions amb clients castellanoparlants.
 • Correctora de manuals d’instruccions (castellà)