Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ

3r Tinent d'Alcalde

ERC - AM

 • Càrrec electe
 • Membre d'equip de govern
 • Junta de Govern Local
 • Ple municipal
 • ÀREA ECONÒMICA
 • REGIDORIA D'HISENDA I INTERVENCIÓ
 • REGIDORIA D'INFÀNCIA I JOVENTUT
 • REGIDORIA D'ESPORTS

ENTREVISTES

Motivació

Graduat en Economia i actualment cursant el Postgrau d’Hisenda autonòmica i local. Motivat per seguir ampliant els meus coneixements amb pro activitat i treball dur. Els meus projectes i la meva experiència m’han permès adquirir una certa capacitat per prendre decisions i treballar en equip. Aquesta capacitat de treballar en equip, m’ha permès adquirir diferents capacitats de cooperació amb els membres del mateix equip i la cohesió del mateix. La meva orientació laboral concorda clarament amb el projecte de l’organització i per tant, tenir un clar compromís amb el vostre projecte.

Formació

 • Setembre del 2019 - Actualitat Postgrau 2 Hisenda Autonomia i Local: Gestió Econòmica Avançada
 • Setembre del 2018 - 2019 Postgrau 1 Hisenda Autonòmica i Local: Finançament, pressupost i comptabilitat
 • Setembre del 2014– 2018 Grau en Economia, Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de Barcelona
 • Setembre del 2012 – juny del 2014 Batxillerat , La Salle Montcada, Montcada i Reixac
  • Nota mitja de 7,4/10
  • Branca de Ciències socials
 • Setembre 2008 – Juny 2012 ESO, La Salle Montcada, Montcada i Reixac
 • Certificat d’un curs de 6 hores sobre la Unió europea amb presència d’alts càrrecs de la Unió Europea a la Universitat de Barcelona

Experiència professional

 • Juliol 2019 – actualitat Regidor d’Hisenda, intervenció, infància i joventut
  • Realització dels pressupostos
  • Gestió de l’Àrea
  • Gestió del Personal
  • Gestió dels tributs
  • Presa de decisió
 • Octubre del 2018 – Juny 2029 Administratiu a Intervenció a l’Àrea Econòmica, Ajuntament de Montcada i Reixac
  • Gestió del Pressupost
  • Obertura d’expedients
  • Ordenances Fiscals
  • Gestió de subvencions
  • Documentació
 • Febrer del 2018 – Juny del 2018 Pràctiques a l’Àrea Econòmica, Ajuntament de Montcada i Reixac
  • Comptabilitat pública
  • Tributs
  • Gestió pressupostària

Idiomes

 • Català i Castellà – Nadiu
 • Anglès – Mig alt

Informàtica

 • Avançat en programes Microsoft (Word, Excel i Power point)
 • Nivell avançat en el programa Gretl
 • Programes Informàtics especialitzats en gestió pressupostaria i comptabilitat (TAO)

ANY 2022

 • No hi han directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors

ANY 2021

 • No hi ha directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors

​ANY 2020

 • No hi han directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors.