Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

ORIOL SERRATUSELL BASACHS (INDEPENDENT)

Regidor

ECPMIR-ECG

 • Càrrec electe
 • Membre d'equip de govern
 • Ple municipal
 • REGIDORIA DE POLICIA I PROTECCIÓ CIVIL
 • REGIDORIA DE MEDI NATURAL I SALUT PÚBLICA

Lloc de naixement: Sabadell

Data de naixement: 06 de maig 1985

Retribució anual bruta: 31.080,10 €

ENTREVISTES

FORMACIÓ ACADÈMICA:

 • Graduat de primària - CEIP Font Rosella - Sabadell
 • Graduat ESO - IES Ferran Casablancas - Sabadell
 • Prevenció d'incendis forestals. CREAF – Escola agrària del solsònes
 • Formació per a components d'ADF (Federació Vallès Occidental)
 • Primers auxilis i seguretat – SFADF
 • Riscos laborals - EGARSAT SLU
 • Operadors de vehicles i maquinària – EGARSAT
 • Curs ASI II Creu Roja

EXPERIÈNCIA LABORAL:

 • FORESAB (Companyia Forestal de Sabadell) Auxiliar Forestal, Motoserrista
 • Generalitat de Catalunya Auxiliar Forestal, Departament de Medi Ambient
 • Diputació de Barcelona Auxiliar Forestal, PVI Diputació de Barcelona
 • TRANSPORTS I EXCAVACIONS RIBERA Conductor mecànic de maquinària de petit i gran tonelatge de moviment de terres
 • ADF Montcada i Reixac Coordinador Operatiu
 • Secretariat D'ADF de Catalunya Coordinador Comarcal de la comarca del Barcelonès

ANY 2022

 • No hi han directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors

ANY 2021

 • No hi ha directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors

​ANY 2020

 • No hi han directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors.