Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

JUAN CARLOS DE LA TORRE VILLARINO

4t Tinent d'Alcalde

ECPMIR-ECG

 • Càrrec electe
 • Portaveu
 • Membre d'equip de govern
 • Ple municipal
 • ÀREA DE SERVEIS GENERALS
 • REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS I ESPAI PÚBLIC
 • REGIDORIA DE CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ENTREVISTES

Formació acadèmica

 • Batxillerat
 • Formació en processos productius i logístics
 • Tècnic de prevenció de riscos laborals

Trajectòria professional

 • Empleat de Nissan des de l'any 1988

ANY 2022

 • No hi han directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors

ANY 2021

 • No hi ha directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors

​ANY 2020

 • No hi han directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors.