Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

JAUME TEIXIDÓ PUJOL

Regidor

ERC - AM

 • Càrrec electe
 • Membre d'equip de govern
 • Ple municipal
 • REGIDORIA DE CONTRACTACIÓ I COMPRES
 • REGIDORIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
 • REGIDORIA DE MOBILITAT

ENTREVISTES

Dades acadèmiques

 • 1992 Llicenciatura en Filosofia i Lletres (Geografia i Història), UAB

Formació complementària

 • 1992 Curs d'adaptació pedagògica, UAB
 • 1996 Certificat C de coneixements mitjans de llengua catalana JPC
 • 1999 Habilitació de bomber d'empresa nivell bàsic, Departament de Governació, Generalitat de Catalunya
 • 2002 Zertifikat Deutsch, Goethe-Institut (Barcelona)
 • 2004 Curs de tècnic en prevenció de riscos laborals, Pimecsefes
 • 2004 Curs de primers auxilis i socorrisme, Asepeyo
 • 2011 Certificat D de coneixements superiors de llengua catalana, JPC
 • 2012 FCE British Council
 • 2017 Carnet de carreter

Coneixements informàtics

 • MSOFFICE (Excel, Word i Access) a nivell d’usuari.
 • Sistema de gestió de magatzem SAP i CSLOG

Idiomes

 • Castellà: Coneixement superior, a nivell oral i escrit
 • Català: Coneixement superior, a nivell oral i escrit nivell D
 • Alemany: Coneixement mitjà: a nivell oral i escrit
 • Anglès: Coneixement mitjà: a nivell oral i escrit. FCE
 • Francès: Coneixement baix: a nivell oral i escrit

Experiència laboral

 • Des d’octubre 2012 auxiliar de magatzem ID LOGISTICS, La Granada del Penedès Funcions: Gestió de comandes, estocs y documentació. Atenció al client
 • 2012 atenció al client; Finques ATI, Sabadell Funcions: Coordinació telefònica d’avaries i incidències, contacte amb proveïdors i seguiment de la gestió
 • 2010 -2011 monitor sociocultural CIMAE, BARCELONA Funcions: Realització de cinefòrums en llars d’avis de Catalunya dins del programa d’atenció a la 3a edat de l’Obra Social de La Caixa
 • 2007-2010 cap de torn; CYTEC SURFACE SPECIALTIES, La Llagosta Funcions: Supervisió i organització de tasques d’un torn rotatiu en planta química (onze persones a càrrec). Operació i control de les calderes de vapor i oli tèrmic de fàbrica
 • 2005-2007 ajudant de cap de torn CYTEC SURFACE SPECIALTIES, La Llagosta Funcions: operació i control de les calderes de vapor i oli tèrmic de fàbrica, suport al cap de torn; eventualment, fer-ne les substitucions
 • 1995-2007 oficial 1a A SOLUTIA, La Llagosta Funcions: Control de mostres de procés i operació de l’ordinador de procés de fàbrica Afegides a les de l’oficial 1a, control y registre d'equips i patrons de mesura.
 • 1990-1995 oficial 1º HOECHST IBÈRICA, La Llagosta Funcions: Control de reactors en planta química Equip protecció antiincendis i primers auxilis. Operació de l’ordinador de processos de fàbrica. Control y ajust de producte acabat (residu sòlid, color, acidesa, PH, grindòmetre Hegman
 • 1989-1991 membre del comitè de salut i higiene; VIANOVA IBÉRICA, la Llagosta Funcions: Delegat de prevenció per part dels treballadors. Coordinació i exposició de les xerrades sobre temàtica de seguretat i salut laboral, de periodicitat setmanal
 • 1989-1990 oficial 2ª; VIANOVA IBÈRICA, La Llagosta Funcions: Control de reactors en planta química Proves de viscositat (copa DIN, copa Ford, viscositat capil·lar, viscositat kone-plate), índexs d’acidesa, d’NCO i de refracció, colorimetria. Punt de fusió, mesures de densitat, índex de refracció. Medició de PH
 • 1987-1989 oficial 3ª; VIANOVA IBÈRICA, La Llagosta Funcions: Control supervisat de reactors en planta química Pesada d’additius, reactius i matèries primeres. Operació amb comptadors màsics i volumètrics
 • 1986-1987 peó; VIANOVA IBÈRICA, La Llagosta Funcions: filtració i envasat de producte acabat Muntatge, operació, neteja i desmuntatge de filtres GAF, Sparkler i de cartutxos.

Altres dades

 • Permisos de conduir: B, C, C1, D, D1 i E. Habilitació de carreter (CYTEC, ID Logistics)

ANY 2022

 • No hi han directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors

ANY 2021

 • No hi ha directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors

​ANY 2020

 • No hi han directius, alts càrrecs, càrrecs de confiança i/o assessors.