Preguntes fetes pels regidors/es a l’equip de govern.

ANY 2022

No hi han

ANY 2021

No hi han hagut precs

ANY 2020

DesembreSetembre - Abril (* la resta de mesos no van haver precs)